img_birdieeyes_dark

INTEGRERT
BETALINGSLØSNING

 

Drevet av

Dette er en helintegrert betalingsløsning som har blitt utviklet sammen med vår partner The Payment House. Denne betalingsløsningen lar medlemmer og gjester av en golfklubb foreta sømløse betalinger i klubbhuset, pro-shop, restauranter og medlemsregisteret. Betalingene er også aktivert på rangeballmaskiner og automater på golfbanene.

eeZee pay er en av de sikreste betalingsmetodene på markedet i dag. Systemet deres oppfyller alle lovbestemte sertifiseringskrav, og ingen betaling eller personlig informasjon lagres på mobiltelefonen din.

Developed together with our partner The Payment House, it is a fully integrated payment solution that allows members and guests of a golf club to handle seamless payments in the clubhouse, pro-shop, restaurantsmembership registry and more. The payments are also enabled at the driving range ball dispensers and vending machines spread across the golf courses.

eeZee pay is one of the safest payment methods on the market today. Their system fully complies with all regulatory certification requirements and no payment or personal information is stored on your mobile phone.

Developed together with our partner The Payment House, it is a fully integrated payment solution that allows members and guests of a golf club to handle seamless payments in the clubhouse, pro-shoprestaurants
membership registry and more. The payments are also enabled at the driving range ball dispensers and vending machines spread across the golf courses.

eeZee pay is one of the safest payment methods on the market today. Their system fully complies with all regulatory certification requirements and no payment or personal information is stored on your mobile phone.

Developed together with our partner The Payment House, it is a fully integrated payment solution that allows members and guests of a golf club to handle seamless payments in the clubhouse, pro-shop, restaurantsmembership registry and more. The payments are also enabled at the driving range ball dispensers and vending machines spread across the golf courses.

eeZee pay is one of the safest payment methods on the market today. Their system fully complies with all regulatory certification requirements and no payment or personal information is stored on your mobile phone.

HVORDAN DU STARTER

HOW TO START

1  

Opprett en eeZee Pay-konto i profilen din (Betalinger fanen)

1  

Create an eeZee Pay account in your profile (Payments tab)

1  

Create an eeZee Pay account in your profile (Payments tab)

1  

Create an eeZee Pay account in your profile (Payments tab)

Du må aktivere konto via mobiltelefon og e-post.

You will need to activate account via mobile phone and e-mail.

You will need to activate account via mobile phone and e-mail.

Log In

  

Legg til et betalingskort

  

Add a card

  

Add a card

  

Add a card

Støttede betalingssystemer - Visa, Mastercard or American Express.

Supported payment systems - Visa, Mastercard or American Express.

Supported payment systems - Visa, Mastercard or American Express.

Supported payment systems - Visa, Mastercard or American Express.

Supported payment systems - Visa, Mastercard or American Express.

Add card

 

Gå til Klubben-fanen og finn et  ikon på klubblisten

 

Go to the Clubs tab and find a  icon on the club list

 

Go to the Clubs tab and find a  icon on the club list

 

Go to the Clubs tab and
find a  icon on the club list


Ikon indikerer klubber som selger produkter via BirdieEyes og eeZee-apper.

Icon indicates clubs that sell products via BirdieEyes and eeZee pay apps.

Icon indicates clubs that sell products via BirdieEyes and eeZee pay apps.

Icon indicates clubs that sell products via BirdieEyes and eeZee pay apps.

Icon indicates clubs that sell products via BirdieEyes and eeZee pay apps.

Club List Zoom

Gå til klubbens instrumentbord og finn Produkter-linjen

Go to the club dashboard and find Products line

Go to the club dashboard and find Products line

Go to the club dashboard and find Products line

Milkagard. Dashboard+Products

Gå til produktfanen og finn listen over tilgjengelige produkter

Go to the Products page and find available products

Go to the Products page and find available products

Go to the Products page and find available products

Go to the Products page and find available products

Milkagard. Products

For å få golfballene, finn dispenseren, angi antall baller du ønsker og trykk på “Betal med eeZee Pay”.
Hvis det er en salgsautomat, bruker du maskinens pin pad for å velge produkt.

To get the golf balls, find the dispenser, specify the 
number of balls you want and 
tap “Pay with eeZee Pay”. 

If it is a vending machine, use the mashine’s pin pad to choose the product.

To get the golf balls, find the dispenser, specify the 
number of balls you want and 
tap “Pay with eeZee Pay”. 

If it is a vending machine, use the mashine’s pin pad to choose the product.

To get the golf balls, find the dispenser, specify the 
number of balls you want and 
tap “Pay with eeZee Pay”. 

If it is a vending machine, use the mashine’s pin pad to choose the product.

To get the golf balls, find the dispenser, specify the 
number of balls you want and 
tap “Pay with eeZee Pay”. 

If it is a vending machine, use the mashine’s pin pad to choose the product.

Noen dispensere støtter ikke mengde / alternativer, så du kan finne bøtter i forskjellige størrelser som individuelle produkter i katalogen.

Some of the dispensers don't support quantity/options, then different size buckets can be found as single products in the catalogue.xa

Some of the dispensers don't support quantity/ options, then different size buckets can be found as single products in the catalogue.

Some of the dispensers don't support quantity/ options, then different size buckets can be found as single products in the catalogue.

Some of the dispensers don't support quantity/options, then different size buckets can be found as single products in the catalogue.

Product Zoom

Vi oppdaterer appen mtp hvilke klubber som har betalingsløsninger og hva slags produkter som kan kjøpes via appen fortløpende. Etter siste oppdatering er det betalingsløsninger tilknyttet Miklagard, Grønmo, Ullensaker, Nordhaug , ToppGolf, Bærum, Tyrifjord, Norsjø og Drøbak Golfklubb. De fremhevede golfklubbene er avmerket med et dollarikon på klubblisten for å informere brukerne om den nye funksjonaliteten.

We continuously update the app with clubs that have payment solutions and kinds of products that can be purchased through the app.

After the last update, there are payment solutions associated with Miklagard, Gronmo Golfclub, Ullensaker Golf, Nordhaug Golfclub, ToppGolf AS, Barum Golfclub, Tyrifjord Golfclub, Norsjo Golfclub, Drobak Golfclub. The featured golf clubs have a dollar icon on the clubs list to inform users of the new functionality.

We continuously update the app with clubs that have payment solutions and kinds of products that can be purchased through the app.

After the last update, there are payment solutions associated with Miklagard, Gronmo Golfclub, Ullensaker Golf, Nordhaug Golfclub, ToppGolf AS, Barum Golfclub, Tyrifjord Golfclub, Norsjo Golfclub, Drobak Golfclub. The featured golf clubs have a dollar icon on the clubs list to inform users of the new functionality.

Nordhaug logo
Grønmo logo
Tyrifjord logo
Ullensaker logo
Drøbak logo
Bærum logo

Har du noen spørsmål om eeZee Pay eller kjøp, kan du prøve å finne et svar på eeZee pay FAQ side eller skrive til support@thepaymenhouse.com

Hvis du er klubbeier og vil delta i programmet, kan du gjerne skrive til contact@birdieeyes.live-website.com eller ring +4798294999

If you have questions about eeZee pay or purchases, try to find an answer on eeZee pay FAQ page or write to support@thepaymenhouse.com

If you are a Club owner and want to participate in the program, just write to eezeepay@thepaymenthouse.com or rs@birdieeyes.live-website.com

If you have questions about eeZee pay or purchases, try to find an answer on
eeZee pay FAQ page or write to support@thepaymenhouse.com


If you are a Club owner and want to participate in the program, just write to eezeepay@thepaymenthouse.com or rs@birdieeyes.live-website.com

If you have questions about eeZee pay or purchases, try to find an answer on eeZee pay FAQ page or write to support@thepaymenhouse.com

If you are a Club owner and want to participate in the program, just write to eezeepay@thepaymenthouse.com or rs@birdieeyes.live-website.com

If you have questions about eeZee pay or purchases, try to find an answer on
eeZee pay FAQ page or write to support@thepaymenhouse.com

If you are a Club owner and want to participate in the program, just write to eezeepay@thepaymenthouse.com or rs@birdieeyes.live-website.com

© 2019 BirdieEyes AS